Evliya Çelebinin Seyahatnamesi`nde Anadolu coğrafyasındaki gayri Müslim mabetleri


Öğrenci: MUZAFFER ÖZBAY

Danışman: İbrahim Çapak