Hyperconnectivity Bağlamında Mobil Sosyal Medya Uygulamaları: Nomofobi Ve Fomo Rahatsızlıklarına Yönelik Bir Araştırma


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Serkan Karatay

Consultant: Ali Murat Vural