Kapıdağ Yarımadası (Marmara Denizi) biyotasında Polonyum 210 (210PO) aktivitesinin belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Eren Nural

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Lütfiye Eryılmaz

Eş Danışman: Önder Kılıç