Cürcâni'nin er-Risâletü'l-Kübrâ Fi'l-Mantık adlı eseri üzerine bir inceleme


Öğrenci: muhammet nasih ece

Danışman: İbrahim Çapak