RATLARDA OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE HYALURONİK ASİT İLE FİBROBLAST BÜYÜME FAKTÖRÜ-2'NİN YENİ KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİNİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ESİN İLKEM KURU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hatice Nevin BÜYÜKAKYÜZ