Gıda ve hayvan yemi olarak tüketilen seker pancarında (Beta vulgaris Var. saccharifera L.) genetik modifikasyonun belirlenmesi


Öğrenci: HAVVA KAYA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gül ÖZ