Dijital Medya Ve Sözlü Kültürün Yükselişi: Gazetecilik İçin Yeni Bir Mecra Olarak Podcast


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Çiğdem Özkan

Consultant: Ali Murat Vural