Bir Kitlesel Sömürü Aracı Olarak Sağlık Haberleri ve Haberi Üretim Süreçlerinin Analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Selin Maden

Consultant: Ali Murat Vural