Fuarcılık Faaliyetlerinin Gazete Haberlerinde Yer Alması: Türkiye, Fransa Ve İngiltere Örneği


Öğrenci: Osman Anıl URAL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Murat ÖZGEN