Tiyosemikarbazit İçeren Moleküllerin Geometrik, Spektroskopik, Lineer Olmayan Optik Özelliklerinin Teorik İncelenmesi


Öğrenci: Metin Toprak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Nevin KALKAN