"Gelir ve Gider Tazminatlarının Muhasebeleştirilmesi ve Vergisel Boyutu"


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi Bölümü, Türkiye

Öğrenci: Salih Turgut Elik

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ayça Zeynep SÜER