Travmatik Kayıp (Ölümler) Sonrasında Dini İnanç Sahibi Olan ve Olmayan Bireylerin Yas Süreci Tutumlarının Karşılaştırılması (Nitel Bir Araştırma)


Öğrenci: Said Sami

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülüşan Göcen