Bir Kent Gelişim Projesinin Oluşturulması ve Tanıtımı Aşamalarında Stratejik İletişim Planlaması: Malatya Örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: Hakan Odabaşı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Pınar ERASLAN YAYINOĞLU