Koroner anjiyografide anlamlı darlık saptanmayan diyabetik hastalarda mikrovasküler fonksiyonun ve sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesi


Öğrenci: Mehmet Kocaağa

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): BERRİN UMMAN