Çürük profilaksisinde kullanılan dört farklı materyalin in vitro ve in vivo koşullarda karşılaştırılmalı olarak incelenmesi


Öğrenci: Berrin Bilgin

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Oya AKTÖREN