Mercimek (Lens culinaris Medik.) bitkisinde nisasta dallandırma enzimlerinin farklı fotoperiyodlardaki ekspresyon analizi


Öğrenci: KADİR BOZTAŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gül ÖZ