Küçük Macellan Bulutsusundaki Süpernova Kalıntısı 1E 0102.2-7219'un X-Işın Özellikleri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Neslihan Alan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Selçuk BİLİR