Periost ve kemik üzerine yerleştirilen farklı kalınlıklardaki serbest dişeti greftlerinin boyutsal değişim ve klinik sonuçlar açısından karşılaştırılması.


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: ERDOĞAN AYDIN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Korkud DEMİREL