Schizosaccharomyces pombe’de hücresel organizasyonun kontrolü ve bunun hücre döngüsü ile koordinasyonu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Faculty Of Science, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: İsmail GÜNGÖR

Consultant: Bedia Palabıyık

Abstract:

Hücreler, hücresel fonksiyonları için büyüme ve bölünme sırasında uygun şekli, yapıyı ve boyutu korumak için kendilerini düzenlerler. Bununla birlikte, bu hücresel organizasyonların hücre döngüsü ile nasıl koordine oldukları iyi anlaşılmamıştır. S.pombe’de ise hücre döngüsü ile birlikte; hücre boyutunu dinamik olarak kontrol eden protein kinazlar ve hücre polarite faktörü proteinleri bulunmaktadır Bu hücre boyutu organizasyonu, nükleer çekirdeğin bölünmesi ve kromozomların ayrılması gibi diğer olaylarda başta olmak üzere tüm organizasyonun hücre döngüsü aşamasına ve doğruluğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Özellikle G2/M kontrol noktasının bu süreçte kritik rol oynadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, bu tez çalışmasında hücre döngüsü kontrol noktalarında; yabanıl tip ve delesyon mutantı olan hücrelerde boyutsal değişikliklerin tanımlanması ve sinyal yolundaki protein profilinin çıkarılması ile mitozda nükleer ayrılma ve sonrasında sitokinezde meydana gelebilecek moleküler ve morfolojik kusurlar araştırılacaktır. Bu çalışma hücresel düzeyde moleküler olayların daha fazla anlaşılabilmesi ve homolog gen barındıran canlılarda moleküler yaklaşımın değiştirilmesine olanak sağlayabilecektir.