Bütünleşik Pazarlama İletişimi Açısından İlişki Pazarlaması ve Kişiye Özel Reklamlar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: Ufuk Alptuğ Diner

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Pınar ERASLAN YAYINOĞLU