Medeniyetler Çatışması Bağlamında Yeni Medya Ortamında Yapısal ve Politik Şiddetin Negatif Diyalektiği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ahmet Faruk Çeçen

Consultant: Ali Murat Vural