Futbol Ekonomisi: Avrupa ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme


Öğrenci: Uygar ÇAKMAK

Danışman: Cem Saatcioğlu