Çağdaş Almanca Edebiyat Metinlerinde Beden Kuramları Ekseninde Kimlik Temsilleri ve Mekan Kurguları


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Türkiye

Öğrenci: Nükhet Polat

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hatice Şebnem SUNAR