Stoklarda Zayi Olma, Fire ve Değer Düşüklüğünün Vergi Mevzuatı ve Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi ve Mali Tablolara Yansıtılması


Öğrenci: Ümit ERKAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Aslı TÜREL