Nano-hidroksiapatit esaslı materyallerin mine remineralizasyonu üzerine etkilerinin farklı materyaller ile karşılaştırmalı olarak in vitro koşullarda incelenmesi


Öğrenci: Seda Kınsun

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Oya AKTÖREN