Yağlı kalsiyum hidroksit süspansiyonunun ve ksenogreft +trombositten zengin plazma (TZP) karışımının deneysel olarak kemik defektlerinde uygulanmasının kemik iyileşmesi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılmalı olarak histolojik değerlendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: AYCAN ADEMİ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hatice Nevin BÜYÜKAKYÜZ