Seyfuddin Âmidî'nin Dekȃiku'l-Hakȃik adlı eserinin tahkik ve değerlendirmesi


Öğrenci: şerefettin adsoy

Danışman: İbrahim Çapak