Ailenin Dönüşüm Sürecinde Muhafazakâr Aile Yapısındaki Baba Rolünün DiniYaşantının Aktarımı Bağlamında Kuşaklararası Değerlendirilmesi


Öğrenci: Elif Merve Ertürk

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülüşan Göcen