Deneysel Olarak Oluşturulmuş Diyabetik Sıçanlarda Kitosan'ın Oral Mukozadaki Yara İyileşmesine Etkisinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: REHA GÜR

Danışman: Hatice Nevin Büyükakyüz