Verapamil HCl in nazal dozaj formları üzerine çalışmalar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: Özlem Yenil

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yıldız ERGİNER