EĞİTİM KURUMLARININ KURUMSAL PERFORMANSLARININ ÖLÇÜM MODELLEMESİ: ÇOK KRİTERLİ YÖNTEM UYGULANMASI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: SERDAR SEMİH COŞKUN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HALİM KAZAN