Bağımsız Denetimde Kanıtların Toplanmasında İç Kontrolün Etkisi: Bir Araştırma


Öğrenci: Pervin Demir Baş

Danışman: Burcu Adiloğlu