Bose-Einstein yoğuşmasında düzgün doğrusal olmayan davranışların incelenmesi


Öğrenci: Eren TOSYALI

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ayberk YILMAZ