Toplam Kalite Yönetimini Uygulayan Denizcilik İşletmelerinde EFQM Mükemmellik Modeli ve İDO Örneği


Öğrenci: E. TAŞKIN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Cem SAATCİOĞLU