İş Ahlakı Algısının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarına Etkisi ve Sektörel Bir Araştırma


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Sisyasal Bölümü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşe Salcan ARSLAN

Consultant: Selim Yazıcı