MULTİPL SKLEROZ AKUT ATAĞINDA 10 GÜNLÜK YÜKSEK DOZ METİLPREDNİZOLONE TEDAVİSİNİN FARKLI ÖLÇEKLERLE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Öğrenci: ASİSTAN DR YALÇIN DALOĞLU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): DURSUN KIRBAŞ