Elektronik Belgelerin ve Elektronik Belgelere Ait İşlem İzlerinin Arşiv İmha Uygulamaları Bakımından İncelenmesi


Öğrenci: Ceyhan GÜLER

Danışman: Mehmet Canatar