Kent Markalaşması Sürecinde İletişim Temelli Faaliyetlerin Analizi: İstanbul 2010 Kültür Başkenti Örneği


Öğrenci: Burcu Varlı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Pınar ERASLAN YAYINOĞLU