Sosyal Medyanın Siyasal İletişim Aracı Olarak Kullanımı: 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Twitter Örneği


Öğrenci: Ahmet Neca Gökgül

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Murat ÖZGEN