"Kuraklık Stresinin Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica) ve Boz Pırnal Meşesi'nde (Quercus aucheri) Karşılastırmalı Olarak İncelenmesi”


Öğrenci: Hakan ÖZDEN

Danışman: Gülriz Bayçu