Fiyat ve finansal işlem model stratejilerinin Türk şirketleri üzerine etkileri : Marmara bölgesinde yer alan şirketler üzerine bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: MEHMET ÇEPER

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HALİM KAZAN