Bankacılık Sisteminde Kurumsal Yönetimin Önemi ve Bankalara İlişkin Bir Karşılaştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Maltepe Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: Sinem Gül Bayrakdar

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): GONCA ATICI