Yabani pancar (Beta maritima L. var. pilosa Del.) bitkisinin sekonder metabolitlerinin yapı tayini ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi


Öğrenci: HACER GÜRSUL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gül ÖZ