Clenbuterolün gaz kromatografisi- kütle spektrometrisi ile biyolojik materyalden analizi”. Yüksek Lisans tezi, Saniye Keskin. (1997)


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Hacettepe Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1997

Student: Saniye Keskin

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Duri Şehvar ÜNAL