Mercimek (Lens culinaris Medik.) bitkisinde nisasta sentaz enziminin farklı fotoperiyotlardaki ekspresyon analizi


Öğrenci: YUSUF CAN GERÇEK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gül ÖZ