Ülke Markası İnşaasında Kamu Diplomasisi - ABD Örneği ve Türkiye İçin Öneriler


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Emrah Aydemir

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ali Murat VURAL