Nasîruddîn Tûsî'de önermeler mantığı


Öğrenci: harun kuşlu

Danışman: İbrahim Çapak