İstanbul'daki Paşa Camilerinin Mihrapları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Mohamed KHEDR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Vesile Belgin DEMİRSAR ARLI