NGC 2818 ve NGC 3603 Açık Kümelerinin Fotometrik Analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Fakültesi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Hakan Ürgüp

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Selçuk BİLİR