Obez kadınlarda interlökin 6, C-reaktif protein, fibrinojen, insülin düzeyleri ile kardiyovasküler risk ilişkisinin araştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Öğrenci: Funda Tanrıkulu Kılıç

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Seldağ BEKPINAR